0. blázen

02.04.2012 18:34
- Spontánnost, chaos, kreativita, originalita, anarchie, pošetilost, dobrodružství, vize, důvěra, otevřenost životu, není co ztratit, štěstí osobní svobody

- Signifikátor: Dítě, mladistvý, nevinná, nebo nezkušená osoba

 

Blázen zastupuje bezstarostnou, lehkovážnou a zvídavou stránku člověka. Ztělesňuje radost z experimentování a tvořivý chaos. Je zde mnoho možností, které zatím nejsou využity. Karta vyjadřuje i nevinnost a naivitu.
 
Nic z toho co děláte, vám nemůže ublížit. Buďte smělí! Stojí před vámi začátek nového období. Očekávejte něco nepředvídatelného. Do vašeho života mohou vstoupit neobyčejní lidé.
 
Nula varuje před prázdnými a nenaplněným koloběhem života a podněcuje, abychom z našeho bytí utvořili něco dokonalého a završeného. Osmělte se a vykročte svou vlastní cestou. Důvěřujte síle okamžiku.
 
Blázen představuje nové začátky a nevyužité možnosti a novou startovní čáru. Často je třeba riskovat a nebát se nebezpečí. Tazatel by se měl pohnout vpřed a nebát se přijmout novou výzvu. Výsledek může být nejistý, a proto si tazatel musí věřit. Na obzoru by měly být nové zkušenosti. Nic ale neprobíhá podle plánu. Měli bychom očekávat neočekávané. Ačkoliv tato karta naznačuje sebedůvěru a idealismus, varuje před slepou vírou a hloupou naivitou v okamžiku rozhodování. Doporučuje se určitá míra obezřetnosti a opatrnosti.
 
Tato karta naznačuje, že se ocitáte na křižovatce a existuje řada různých cest. Je potřeba si jen vybrat. Blázen radí volbu intuitivní. Řiďte se svým srdcem a věřte mu.
 
Dobrá rada: Nedělejte si starosti a jednoduše vyzkoušejte něco nového. Neobávejte se chaosu, je to živoucí a nanejvýš tvořící prazáklad, z něhož neustále vzniká něco nového. Začnete od začátku, chystáte-li se něco řešit, nejlepší je začít od nuly.
 
Kvintesence: Věci se ještě budou muset pořádně zamotat, než vznikne nový řád a struktura (Blázen: součet karet=22 - součet=4 Císař). Tato situace napřed musí upadnout do naprostého zmatku, než dostane nějakou konkrétní podobu.
 
Pozitivní významy: Nebát se, nedbat na rizika. Troufnout si. Jednat bezhlavě a lehkomyslně. Nezkušenost. Svoboda. Výstřednost. Ochota riskovat. Spontánnost. Osmělit se, nebát se. Oprostit se od závazků. Nové možnosti.
 
Negativní významy: Zbrklost a nezralost. Chyby kvůli neznalosti. Varování před lehkovážností. Opomíjet závazky. Nedostatek disciplíny. Brát něco na lehkou váhu. Naivita, nevychovanost, nedbalost, nesoustředěnost. Pošetilost. Podceňování situace. Nezodpovědnost.
 
Láska a vztahy: Vitální, nekomplikovaná láska, v níž se zvídavě a hravě vzájemně poznáváme a společně se jeden z druhého i ze sebe samých radujeme. Častokrát ale také poněkud chaotické okolnosti.
 
Povolání: Začít od nuly a jednoduše vyzkoušet něco neznámého. Experimentovat a otevřít se tomu, co přijde. Pokud je ovšem vyžadovaná skutečná odpovědnost, může karta varovat před přílišnou bezstarostností.
 
Zdraví: Nezodpovědnost, schopnost riskovat, lehkovážnost, bezstarostnost - Blázen si chodí po horách takže má dostatek fyzických sil, ale nedává pozor, kam šlape takže snadno může přijít k úrazu. Oslabená psychika - roztěkanost.
Nemoci: Duševní poruchy, onemocnění mozku, náhlé změny zdraví. Lehká tělesná nevolnost, neklid.