1. Mág

02.04.2012 18:42

- Tvůrčí síla, mistrovství, Soustředění, aktivita, vliv, dobré nápady, podnikavost, komunikace, intelekt, nové možnosti, čarovná moc, štěstí individuality

- Spojení s astrologií: Býk

- Signifikátor: Někdo, kdo poznává svoje vlohy. Ideální muž.

 

Mág představuje pozitivní sílu. Vyjadřuje mistra, který se popere se všemi úkoly, které před ním leží. Představuje kouzelné možnosti, které nemají nic společného s hokusy-pokusy…
 
Mág ovládá a kontroluje všechny čtyři živly. To naznačuje představivost, rozhodnost, sebedůvěru i nadání, které jsou potřebné k dosažení cílů i k rozvíjení skrytý schopností. Příležitost, jak naplno využít talentu. Je třeba spoléhat na svou přirozenou sílu, přestože si ji není plně vědom. Život je otevřená, nezbývá než se rozhodnout, kterým stylem jít dál.
 
Nastal čas zaměřit se na své cíle. Je důležité použít své odhodlání a dovednost k dosažení úspěchu. Vše, co k tomu potřebujete, máte k dispozici. Kráčejte vpřed s důvěrou, protože tato karta značí úspěch ve vašem snažení. Je to čas plný potenciálu, který jen čeká, až bude realizován.
 
Mág má vždy číslo jedna a na veřejnosti vystupuje jak na prknech velkého jeviště. Toto privilegium je však jen povrchní, neboť zároveň nevnímá, co se děje za kulisami.
 
Mág vyzařuje originalitu, důvěru a velkou sílu. Také ukazuje pozitivní utváření života, kreativitu a individualitu. Obecně symbolizuje nový začátek, pragmatismus, sílu vůle a iniciativu. Možná je čas podniknout něco nového a důležitého.
 
Dobrá rada: Buďte činorodí. Jděte ta svými úkoly. Přicházejte s n novými nápady a svými výkony podporujte vývoj určitého projektu. Projevte svou dovednost a chytrost. Nyní můžete zvládnout i obtížné věci.
 
Kvitescence: Jako součet jedna všech karet: Chopte se nyní iniciativy, přistupujte obratně ke svým úkolům a prokažte mistrovství.
 
Pozitivní významy: Organizační schopnosti, obratnost. Vůle a sebekontrola. Umět využít situaci. Usilovně se snažit. Vyvíjet aktivitu. Aktivně jednat. Tvořivé myšlení, nápaditost. Schopnost a talent k dosažení určených cílů. Možnosti a příležitosti. Strategie, kterou používám, abych dostal to, co chci. Nápady a jejich praktické uplatnění. Obchody a další transakce. Ukázat, co umím. Komunikovat. Ovlivňovat. Schopnost vyjádřit se. Vědomé konání.
 
Negativní významy: Zneužití moci, intriky, podvody. Snaha vnutit svou vůli ostatním. Zneužívání schopností, především v oblasti verbální manipulace. Kariérismus. Workoholismus. Vynucovat si něco všemi prostředky. Mít iluzi, že jsem všemocný. Úsilí mít moc a kontrolu nad ostatními. Chtít něco dosáhnout manipulací nebo za každou cenu. Zneužívat namísto využívat.
 

Láska a vztahy: Období, kdy dokážeme ostatní silně přitahovat a fascinovat. Okouzlení. Při řešení problémů buďte aktivní. Vycházejte vstříc. Pozitivní utváření vztahu. Manipulovat partnera. Jeden z partnerů používá nějaký druh strategie, aby dosáhl toho, co chce. Kontaktovat druhé. Překonávat problémy.

Povolání: Poskytovat důležité podněty a klást vlastní důraz. Dostávat svým úkolům. Usilovat o vysoké cíle a dosáhnout jich. Být velmi šikovný a talentovaný. Konec špatné ekonomické situace. Rychlý kariérní postup odpovídající našim možnostem.

Zdraví: Vitalita, životní energie, poruchy řeči, nervozita. Poruchy řeči. Migrény, které se nedají léčit, jen zmírnit. Spojuje vědomí a nevědomí, vznáší se v oblacích, aktivita, tvůrčí schopnosti, talent - Mág je schopen rychlého uvažování, je aktivní, takže po zdravotní stránce by měl být člověk v pořádku, v případě, že onemocní, by se měl přestat vznášet v oblacích, aby byla nastolena rovnováha.