Znamení Amon-Rea

02.04.2012 17:39
Amon - Rea je jeden z nejvyšších egyptských bohů. Narození v tomto znamení je výzvou a příležitostí k velkému štěstí. Mnozí umělci, učenci a badatelé se narodili právě v tomto znamení.
Tito lidé ztělesňují půvab a výchozí bod veškeré činnosti. Oplývají silou, energií, zdravím a žijí budoucností. Mezi jejich přednosti patří inteligence, originálnost, dovednosti. Mívají velké ideály a mají přirozenou snahu dosáhnout jich Jsou ctižádostiví, mají velké nároky na sebe i ostatní.
Když lidé narození v tomto znamení zjistí, že se mýlili, velmi těžce se smiřují s porážkoul Neumějí jednat proti svému přesvědčení. Hlavním motivem v jejich práci nejsou peníze, ale pocit seberealizace, entuziasmus a spravedlnost.
Lidé ve znamení Amon - Rea bývají silně milování, ale málokdy lásku oplácení, jejich city nejsou silné. Velmi neradi o svých citech mluví. Není lehké s nimi žít, protože jsou nároční, ale věrní, oddaní a spolehliví.