Devítka mečů

02.04.2012 18:54
Klíčové slovo: Starosti, hrůza
Význam: Karta symbolizuje obavy a bezesné noci, ale také lítost nebo špatné svědomí. Jejím významem může být i strach z budoucnosti. Ovšem všechny tyto strachy se ukaží jako zbytečné.
Nenávist a pověry pohřbí důvěru. Utrpení má možná i pozitivní účel stejně tak i nepříjemné zákroky slouží k uzdravení.
Je důležité hledět do budoucnosti s optimismem - jinak si můžete nepříjemné obavy přivolat.
Láska a vztah: Noční můry, pocity opuštěnosti, zoufalost, špatné svědomí a lítost.
Povolání: Strach, že na něco nebudeme stačit nebo že zklameme. Přetížení a stres.
Dobrá rada: Vzpamatujte se a jděte cestou strachu. Zkoumejte své svědomí, zda jste něčím zhřešili. V takovém případě projevte lítosr, a to co vás trápí, se může začít řešit.