Dvojka mečů

02.04.2012 18:50
Klíčové slovo: Rovnováha, pochybnost
Význam: Přátelství v období nesnází. Spojenec, na kterého je možno spolehnout se. Rozhodnutí učiňte s moudrým člověkem, neexistuje předloha, která by vám ukázala správnou cestu. Rovnováha mezi rovnocennými soupeři. Souboj slov a činů. Vnitřní rozpolcenost. Točit se v kruhu bez možnosti řešení. Pochybnost a z toho vycházející zoufalství. Tazatelem zmítají pochybnosti tak, že neslyší svůj vnitřní hlas.
Karta značí i mrtvý bod nebo slepou uličku, tazatel se natolik bojí rozhodnutí, že si myslí, že ani není možné ho vykonat. Značí i konflikt, který tazatel vede sám se sebou. Tazatel odmítá čelit situaci, ale dokud nebude upřímný sám k sobě, nepohne se z místa.
Láska a vztah: Nemožnost vzájemně si důvěřovat. Pochybnosti o vztahu.
Povolání: Silné pochyby o další cestě. Trpět neklidnou rozervaností. Marná snaha vyřešit problém rozumně.
Dobrá rada: Buďte skeptičtí nejprve všechno zpochybněte. Teď není vhodné důvěřovat. Zachovejte si kritický odstup.