Eso mečů

02.04.2012 18:47
Eso značí vždy příležitost rozvinutou kompletní barvu.
Klíčové slovo: síla, jasná šance
Význam: Eso meču přináší podnět, příležitost, šanci. Značí počátek nezadržitelného vývoje. Věci plynou správným směrem, úspěch je zaručen. Meč rozetne všechny překážky. Potřeba vyřešit překážky ale je třeba jednat rozumně a s rozvahou.Tato karta vám dává možnost dělat rozumná rozhodnutí.
Tazatel zažije mocný příval mentální energie, kteoru bude potřebovat ke kontrolovanému a odhodlanému soustředění.
Také tato karta znamená spravedlivý výsledek v právních sporech, přestože šance na úspěch je malá.
Láska a vztah: Šance na rozhovor a nalezení rozumného řešení. Objasnění nebo důležité rozhodnutí, které může vzájemně spojovat i rozdělovat.
Povolání: Učinit důležité poznání. Něčemu náhle porozumět. Střízlivé a objektivní rozhodnutí.
Dobrá rada: Využijte přiležitosti něco vysvětlit a rozhodnout. Zůstaňte přitom střízliví a objektivní.