Interpratace Velké arkány ve spojení s numerologií

02.04.2012 18:15
V tomto článku naleznete význam karet Velké arkány, tak jak je chápe numerologie. Pokud si spočítáte své životní číslo, můžete zjistit, co o vás říkají karty velké arkány.

1. Mág

Mág značí, že jste si jistí ve svých názorech. Jste bystrý, inteligentní, iniciativní a máte silnou vůli. Věříte v sebe sama. Měli byste si dát pozor na nadměrnou ctižádost.

2. Velekněžka

Velekněžka značí citové problémy. Skrytě prosazujete svou osobnost, ale někdy můžete být nadměrně pasivní. Máte sklon utajovat své plány, abyste nevzbudili pozornost.

3. Císařovna

Vyjasněte si otázky citů. Vaše usilí přinese plody a budete úspěšní. Nejen ve vztazích, ale i v jiných oblastech vašeho života. Jen si dávejte pozor na nedostatek skromnosti.

4. Císař

Vytrvale, trpělivě se snažíte uskutečňovat cíle a předsevzetí, která jste si dali. To se vám také daří. Jste autoritativní osobnost, která těžce nese nepředvídatelné události.

5. Velekněz

Velekněz o vás prozrazuje, že neustále vedete vnitřní boje. Občas jednáte ukvapeně a zbrkle. Obvykle se vám, ale vše podaří včas napravit.

6. Milenci

Jste osoba, která má smysl pro krásu. Jste obdařeni sklony k technici i vědeckému bádání. Občas nad věcmi moc váháte a citově se k nimi vážete.

7. Vůz

Vůz značí, že část vašeho úspěchu je vám dána od narození, a proto neváhejte a využíjte toho. Uskutečňujte myšlenky i plány. Vaše úsilí je korunováno častým úspěchem.

8. Síla

Jste osoba se smyslem pro pořádek. Ten je pro vás důležitý, díky němu si udržíte celkovou rovnováhu. Ta povede k harmonii. Dávejte si pozor na prudké změny.

9. Poustevník

Jste obadařeni obezřetností, rozvahou i moudrostí. Jste rozvážní a díky tomu se vyhnete některým překážkám a životním nástrahám. Dejte si pozor, moc se uzavíráte do sebe.