Malá arkána - dvorní karty

02.04.2012 18:31
Dvorní karty patří do malé arkány, ale přesto jsou něčím zvláštní. Dvorní karty totiž obvykle symbolizují osoby. Máme čtyři typy dvorních karet ve všech čtyřech barvách. Jedná se o karty: páže (kluk), rytíř, královna, král.

Páže

Pážata ve většině případů neznačí osoby. Jedná se spíše o příležitost, kterou nám nabízejí. Značí nějakou novou situaci v naše životě.
Pokud bychom pážata vykládali jako osobu, nebo část tazatelovi osobnosti (vlastnosti projevující se k tématu výkladu), jedná se obvykle o dítě, nebo o mladou nezkušenou osobu.
Čtyři pážata ve výkladu: Školy, univerzity, skupiny mladých lidí
Tři pážata ve výkladu: Mnoho sociálních kontaktů, zábava, živé večírky
Dvě pážata ve výkladu: Spory mezi přáteli

Rytíř

Podobně jako pážata, tak i rytíři obvykle neznačí osobu. Obvykle znamenají nějakou situaci nebo atmosféru, ve které se něco děje. Situace bude vyžadovat čin, pohyb a pokrok.
Rytíři, kteří symbolizují osoby, značí člověka mladého, hledajícího a aktivního. Často znamenají osobu, kterou zatím neznáte.
Čtyři rytíři ve výkladu: Spěšné jednání
Tři rytíři ve výkladu: Malá shromáždění mužů
Dva rytíři ve výkladu: Setkání starých přátel

Královna

Královny představují nejdůležitější ženy v tazatelově životě. Mohou být i aspektem tazatelovi osobnosti, kerý je zjevný k výkladu. Pokud je tazatelkou žena, karta může představovat jí. Přesto, že ve velké většině případů karty královny představuje ženu, není to pravidlem. Za určitých okolností může představovat i muže.
Čtyři královny ve výkladu: Shromáždění žen
Tři královny ve výkladu: Nápomocné přítelkyně
Dvě královny ve výkladu: Fámy, rivalita, útočiště

Král

Králové představují nejdůležitější muže v tazatelově životě. Mohou být i aspektem tazatelovi osobnosti, kerý je zjevný k výkladu. Pokud je tazatelem muž, karta může představovat jeho. Přesto, že ve velké většině případů karty králové představují muže, není to pravidlem. Za určitých okolností může představovat i ženu.
Čtyři králové ve výkladu: Veliký úspěch, důležité obchody, uznání
Tři králové ve výkladu: Mocní a vlivní muži
Dva králové ve výkladu: Obchodní vztah
 
Dvorní karty často bývají náročné na interpretaci, neumožňují jasný výklad a především u dvorních karet záleží hodně na intuici.