Malá arkána - souhrn

02.04.2012 18:29

V tomto článku naleznete základní význam každé karty malé arkány - v budoucnu plánuji rozebrat každou kartu podrobněji, ale do té doby aspoň tohle.

 

Poháry

Meče

Hole

Pentakly

Eso

Začátek vztahu, citové naplnění

Vzrušující šance, zdroj energie, nadšení

Jasná šance, cílevědomé jednání

Nový podnik, finanční návrhy, cenná šance

Dvojka

Přátelství, partnerství, přitažlivost

Neutralita, cíl nebo projekt, nová myšlenka

pochybnost,

nerozhodnost, mrtvý bod

výkyvy, rovnováha, podnikavost, lehkost

Trojka

Vděčnost, oslava, radost, veselí

Dobré vyhlídky, zvládnutí prvního stádia, optimismus

vystřízlivění, zklamání, otřes

rozvíjení talentu, úsilí přináší plody, zdokonalení

Čtyřka

Rozmrzelost, únvava, nuda,

nespokojenost

Dobré přivítání, radost, oslava po perné práci

Zastavení, odpočinek, zotavení

Držení, odvážnému štěstí přeje, stagnace

Pětka

Smutek, melancholie, zklamání

Výzva, boje, soupeření, roztrpčení

Vzdor, přemáhání pýchy, porážka

Nedostatek, ztráta

Šestka

Živá minulost, vynaložené úsilí přináší plody

Vítězství, úspěch, dosažení cílů

Zbavení se stresu, zdolávání potíží, nejistý odchod

Dávání a přijímání, laskavost, víra, velkorysost

Sedmička

Iluze, realistická volba, tvůrčí potenciál

Obrana, soupeření, odvaha, odhodlanost

Lest, takt, diplomacie, neupřímnost

Pomalý růst, trpělivost, složité rozhodování, odpovědnost

Osmička

Žalostný odchod, rezignace, konec nadějí

Dobré vibrace, aktivita, cesta, nové podněty

Nesvoboda, nerozhodnost, strach z osvobození

Objevení nového talentu, rozvíjení dovedností, nadějný začátek

Devítka

Družnost, citové naplnění, skutečné uspokojení

Bdělost, odhodlání

uspět, rezervy

Starosti, úzkost, zoufalství

Příznivý okamžik, hmotný úspěch, pohoda, uspokojení

Desítka

Sounáležitost, spolupráce, harmonický vztah

Přetížení, deziluze, příliš odpovědnosti

Přerušení, nevyhnutelný konec, příslib nového počátku

Bezpečí, hojnost, setrvalé štěstí, bohatství

Páže

láskyplná vstřícnost, nový vztah, sebeláska

Nadějná šance, inspirace, nevyužitý potenciál

Dorážení, klepy, inteligence, pohotovost

cenný impulz, zlepšení finanční situace, povýšení

Rytíř

Dobrá nálada, nabídka, láska, romance

Horké ovzduší, pohyb, stěhování, cesty

Mrazivé klima, dramatická změna, nové perspektivy, převrat

trvdá práce, setrvalý pokrok, píle, stálost

Královna

Vodní paní - intuice, péče, citlivost

Ohnivá žena - šlechetnost, laskavost, upřímnost

Vzdušná žena - síla, nezávislost, statečnost

Zemní žena - bohatství, štědrost, sebedůvěra

Král

Vodní muž - vlídnost, přátelství, empatie

ohnivý muž - sebedůvěra, nadšení, vůle

Vzdušný muž - spravedlnost, etika, soucit

Zemní muž - bohatství, postavení, tvrdá práce