O obecných výkladech

02.04.2012 19:13

První typem výkladu, kterým se chci zabývat jsou výklady obecné. Takovéto rozložení se používá ke snazšímu poznáni tazatele. Nepokládá se zde žádná otázka, jen se vytáhnne určitý počet karet (viz. obrázky).

 

1. Typ obecného výkladu - Vykládáme vždy tři karty, které interpretujeme v závislosti na sobě.

Obecný výklad, který můžeme vykládat dvojím způsobem. Buď jako na jeden rok, kdy prostřední karta značí jako rok bude, karta 1 znamená leden, karta 2 únor atd., nebo jako výklad jednotlivých oblastí. Jednotlivé oblasti jsou vyznačeny na kartách.