Osmička mečů

02.04.2012 18:53
Klíčové slovo: nesvoboda, omezení
Význam: Tato osmička znamená vnitřní nebo vnější pouta. Může znamenat nesvobodu, která je způsobena vnitřními nebo vnějšími zákazy. Je přiznáčná pro tíživou situaci. Snaha získat nad sebou kontrolu.
Máte pocit, jako byste byli uvězněni v pasti. Abyste z tohoto stavu unikli, musíte použít trpělivost. Dostane se vám pomoci, pokud o ni požádáte a zbavíte se své pýchy.
Situaci nemusí být tak zlá, jak si myslíte. Musíte se, ale pokusit o řešení.
Láska a vztahy: Vztah, v němž se nesmí důležitý prvek rozvíjet. Zabrány nebo stísněné a obtížné období.
Povolání: Problematická situace, nepíjemná omezení. Období neumožňující vlastní rozvoj. Také vědomé vzdání se jiných zájmů, abychom dosáhli ambiciózního profesního cíle.
Dobrá rada: Leží před vámi těžké období, během něhož musíte odsunout stranou své zájmy a přání. Jestliže se jich zřeknete dobrovolně, bude to pro vás snazší, než když si budete myslet, že jste k tomu nuceni. Seberte se, získejte kontrolu a odhodlaně překonejte stísněnost. Je jen přechodná. Nakonec budete rádi, že jste to zvládli a opět si s úlevou vydechnete.