Sklon písma

02.04.2012 18:08
Sklon písma znamená, jak je písmo nakloněno.

Kolmé písmo

Rukopis se vyznačuje kolmostí písma k základně, tj. 90°. Lidé píšící kolmým písmem upřednostňují rozum před city. Jsou to racionalisté. Mívají samostatný úsudek, sebedůvěru. Je těžké je zmanipulovat. Spoléhají se na zásady, pořádek a rutinu. Bývají spolehliví a soběstační. Jejich vystupování je často vypočítavé. Jsou vychování, mají smysl pro povinnost, mluví výstižně. Často trpí pocitem osamělosti.

Sklon vlevo

Lidé mající sklon písma vlevo zaujímají pózu, jejich city jsou potlačeny. Jsou ještiní a samolibí. Jsou nepřístupní a introvertní. I tito lidé jsou soběstační a racionální. Mezi jejich další vlastnosti patří umírněnost, zdraženlivost či odmítavost. Mívají problémy, pokud se mají chovat uvolněně, přirozeně. Tito lidé často mají strach ze skutečnosti.

Sklon vpravo

Sklon písma vpravo značí otevřenost, družnost, společenskost a obětavost. Touží dávat. Tito lidé jsou zrušiví, bystří, někdy sentimentální. Potřebují komunikovat, jsou citově založení. Pisatelé píšící sklonem vpravo jsou vřelí, vášniví, oddaní, ale i žárliví. Někdy mohou být příliš zdrženliví, lehkomyslní, ukvapení. Patří mezi extroverty.

Proměnlivý sklon písma

Proměnlivý sklon písma znamená, že se písmo mění a střídá, jednou je psáno se sklonem vpravo, podruhé vlevo a jindy rovně. Značí nevyrovnaného člověka, který často není schopen navazovat trvalé vztahy. Tito lidé jsou nepevní, nestálí, těkaví, neukáznění a nevyhranění.