Trojka mečů

02.04.2012 18:51
Klíčové slovo: Starosti, vystřízlivění
Význam: Bolestný konec vztahu. Co vám stálo v cestě, je nyní odstraněno. Možnost menší operace. Rozčarování, vnitřní rozpory. Chytrá, ale nesnadná rozhodnutí. Zprávy, které zasáhnou srdce. Karta zastupuje neomylná nahlédnutí, poznání, moudrá rozhodnutí, která však protínají srdce - jsou nepříjemná a trpká. Špatná nálada. Zklamání a rozruch. Něco končí a přichází lítost a smutek a bolest.
Láska a vztah: Rozchod, prudká hádka. Vystřízlivění, milostné soužení, bolestný konflikt, rozkol mezi hlavou a srdcem. Těžké a nepříjemné rozhodnutí.
Povolání: Špatné zprávy. Střízlivá a nepříjemná rozhodnutí. Chladná a bezcitná rozhodnutí.
Dobrá rada: Už se dál neuzavírejte před nepříjemným poznáním. Počítejte se zprávou, ze které vystřízlivíte. Vyvoďte z toho důsledky a učiňte chytré rozhodnutí, i když je to obtížné.