Vázání písma

02.04.2012 18:06

Girlandové vázání

Girlandové vázání poznáme podle toho, že písmena "m" a "n" se píší jako misky, tedy jako - "uu" a "u". TIto lidé jsou vstřícní a vděční, přirození, nenucení, spontánní, často netaktní. Bývají bezstarostní a důvěřiví. Temperamentně je můžeme přiřadit k sangvinikům. Tito lidé mají smysl pro pohodu. Často ale bývají slabošští, lehce propadnou podvodům, svodům a lákadlům. Jsou submisivní, nestálí, vrtkaví, nesamostatní a snadno ovlivnitelní. Mají slabou vůli i charakter, jsou nedosatečně disciplinování. Jejich okolí může jejich dobrodu zneužívat. Jsou kompromisní. Lehce střídají pocity a nálady.

Úhlové vázání

Hrany písmen se podobají bleskům, jsou ostré. Tito lidé jsou energičtí, průbojní, mají pevnou vůli. Často jsou v napětí, čímž se dostávají do konfliktů. Nikdy nepřipustí chybu a omyl - tváří se, že jsou neomylní. Jsou cílevědomí, pracovití, ale bezohlední a neumí se pořádně vcítit. Jsou samostatní a málokdy si nechají poradit. Jsou sebejistí a dominantní. Bývají sobečtí, prchliví a mají tendenci k nespokojenosti. Vnucují druhým své mínění a jsou roztěkaní, popudliví a netrpěliví. Jsou přesní, zásadoví, nekompromisní, kritičtí a mají smysl pro spravedlnost.

Arkádové vázání

Toto vázání poznáme podle toho, že obloučky jsou otevřeny dole a nahoře špičky - bývá nazýváno i obloučkové. Tento způsob vypovídá o pisatelích, že jsou choleričtí, uzavření, vyskytuje se u nich přetvářka, distance, izolace, mlčenlivost, sebeovládání, vyrovnanost a nedostatek bezprostřednosti. Hodně se kontrolují a dozvíte se o nich jen to, co chtějí. Tito lidé dodržují konvence a rutinu. Dodržují tradice a dbají na dobrou pověst. Jsou rezervování, rozvážní, nezávislí, samostatní a hrdí. Jsou nevyzpytatelní tajnůstkáři. Mají skon ke lžím a velké zábrany.

Nitkové vázání

Nitkové vázání se projevuje psaní "m" a "n" ztraceném do nitek. Lidé píšící nitkovým vázáním jsou proměnliví, hbitě myslí, dovedou se vcítit do druhých, tak moc až ztrácejí svou osobnost. Jsou soucitní a chápaví, bystří, inteligentní a chytří, vysoce intuitivní a vyhýbají se konfliktům. Dokáží dobře manipulovat s lidmi. Mají dobrý instinkt. Jsou nevypočitatelní a všestranní. Nemají rádi omezování a povinností. Umí být labilní a hysteričtí. Jsou nespolehliví a spontánní.

Smíšené vázání

Ve smíšeném vázání se objevují prvky všech ostatních typů vázání. Tito lidé jsou zkušení, mnohostranní, duševně bohatí, mají široký obzor. Někdy jim chybí jednoznačnost a přímočarost. Jsou diplomatičtí a mohou působit až slizce.