Velikost písma

02.04.2012 18:08
Pro poznání naší osobnosti pomocí grafologie je zásadní velikost písma. ta se posuzuje podle písmene i. Průměrná výška tohoto písmena je 2-3 mm. Pokud je naše i menší označujeme ho jako malé, pokud větší tak jako velké.
Obecně se dá říct, že velikost písmá odpovídá velikosti sebevědomí.

Velké písmo

Velká písmena v našem písemném projevu značí vysoké sebevědomí, nárok na prostor, vitalitu. Lidé píšící velkým písmem bývají idealisté, romantici. Jsou k sobě nekritičtí, dělají si iluze. Jsou na sebe hrdí, někdy až moc. Mohou působit vnešeně, samolibě, dotěrně. Jsou to rození extroverti toužící po uznání, a proto bývají vychloubační. Mají potřebu uplatnit svou individualitu.

Malé písmo

Lidé píšící malým písmem jsou střídmí, střízliví, zdrženliví, ohleduplní, precizní, odpovědní, starostliví. Mají smysl pro rozvahu a realitu. Jsou snadněji ovlivnitelní. Vyžadují po sobě i ostatních disciplínu. Často to jsou lidé zbožní. Pisatelé malého písma bývají klidní v jednání, kontrolují své činy. Jsou věcní, objektivně kritičtí. Obvykle mají dobrý pozorovací talent. Jsou učenliví a zvídavím přesto se však nedokážou nadchnout.