Životní číslo

02.04.2012 18:13
Životní číslo bývá označováno i jako číslo osudové. Toto číslo nejvíce ovlivňuje naši osobnost. Projevuje se po celý náš život, i když nejvyšší "moc" nad námi získává až kolem třiceti let.
 
Životní číslo získáme součtem všech čísel data narození. Např.: Narodil-li se někdo 15.11.1991, vypočítáme ho takto: 1+5+1+1+1+9+9+1 = 28 = 2+8 = 10 = 1+0 = 1, čili životní číslo je jedna.

Význam jednotlivých čísel

Číslo 1

Jednička je pod vlivem Slunce, to nás obdařuje nezvislostí i zvídavostí. Lidé mající životní číslo jedna si dokáží jít za svým a v životě dosahují všeho vlastním přičiněním, nespoléhají se na náhodu nebo druhé. Tito lidé mají velkou touhu prosadit se, pokud se jim to povede, neohlížejí se zpět. Tito lidé mají silné vůdcovské kvality. Někdy to může být i na obtíž, ve vztazích rádi komandují.
 

Číslo 2

Číslo 2 je pod vlivem Měsíce. Lidé mající osudové číslo dvě jsou velmi intuitivní a ohleduplní. Nemají rádi vůdcovské pozici nebo samostatné rozhodování, pokud je to možné rádi se o někoho opřou. Jsou velmi ematičtí, dokáží se vcítit do jiných lidí a smiřovat je. Nemají rádi stres, jsou z něho nervózní a neumí se s ním vyrovnat. Je pro ně důležitý jejich vnitřní klid.

 

Číslo 3

Trojka je ovlivňována planetou Jupiter, ta jí dává tvořivost, činnorodost. Lidé narození v životním čísle tři, jsou velmi tvoříví, živí, přátelští. Milují práci ve skupině, styk s lidmi, společnost, aktivitu. Někomu se mohou jevit jako neposední. Mají smysl pro humor a rádi se smějí. Nejlepší pracovní výkony podávají ve spolupráci s jinými lidmi, naopak nejhorší v monotonním prostředí. Mají velkou představivost i inteligenci.
 

Číslo 4

Uran vládne číslu čtyři. Lidé s tímto osudovým číslem jsou praktičtí, konzervativní a materialisté. Pro jejich jistotu je důležitý zaběhnutý řád. Nemají rádi změny. Vše mají přehledně uspořádané. Mají sklon vidět věci černobíle. Na někoho můžou působit jako suchaři. Tito lidé jsou fyzicky nadaní a dle toho volí i svou profesi. Je pro ně důležité uznání druhých. I když si ostatní nepouští blízko k tělu, bojí se, že je někdo zrání.
 

Číslo 5

Číslu pět vládne planeta Merkur, ta značí velmi dobrou komunikaci, ale i odpor k pravidlům. Lidé v tomto čísle se mohou jevit jako anarchisté. Často se obrací zády právě k těm lidem, od kterých by se toho mohli mnoho naučit. I přesto mají tito lidé velmi dobré logické a racionální uvažování. Důležité je, aby našli správný přístup ke svobodě.
 

Číslo 6

Číslo šest je pod vlivem planety Venuše, to se projevuje láskou, uměním, tvořivostí i harmonií. Tito lidé jsou rodinnými typy, kteří okolo sebe šíří pozitivní energii. Jsou to velmi kulturní lidé, kteří mají sklon a vlohy k literatuře, malování či hudbě. Tyto osoby jsou velmi smyslné, romantické, ale i vášnivé.

 

Číslo 7

Sedmička je pod nadvládou planety Neptun. Číslo sedm je od pradávna spojováno s duchovnem, spiritualitou či nadpřirozenem. A právě tyto prvky vnáší sedmička do osobnosti člověka s tímto osudovým číslem. Tito lidé mají silně rozvinutou intuici, duchovní chápání, vztah ke spiritualitě, vcítění se apod. Mají velkou zásobu soucitu a pochopení. Mají obrovské nadání k léčitelství na všech úrovních.
 

Číslo 8

Číslo osm je pod vlivem planety Saturn. Osmičky se snaží najít rovnováhu mezi duchovním a materiálním světem. Jsou to zodpovědné a praktické osoby, které mají rády určitý řád. Mají velkou míru sebekontroly a opatrnosti. Lidé narozeni pod vlivem osmičky jsou trpěliví, moudří a učí se pomocí zkušeností.
 

Číslo 9

Devítka má vlastnosti všech ostatních čísel. Dokáže je aktivovat, a tím porozumět životu. Lidé narozeni pod vlivem devítky jsou inteligentní, je pro ně důležitá pravda a přátelství. Své schopnosti často využíbají pro pomoc druhým. V jejich životě hraje významnou roli láska.