Znamení doba dlouhých dnů

02.04.2012 18:00
Lidé narozeni ve znamení Doba dlouhých dnů připomínají děti, ze kterých se stávají dospěli a začínají získané vědomosti a dovednosti uplatňovat v praktickém životě. Jsou citliví, jemní, romantičtí. Jejich život je silně ovlivněn emocemi, které ne vždy zvládají. Mají obrovskou představivost a fantazii. V ní se také často topí, pokud mají starosti, utíkají do snů. Na úkor současnosti se oddávají snění o nereálné budoucnosti. Jsou sentimentální a často závislí na minulosti.
Tito lidé jsou přecitlivělí a lehce zranitelní. Sebemenší příkoří, zklamání a odmítnutí je vrhá do stavů sebelítosti. V těchto situacích mívají pocit, že je nikdo nemá rád a že nic nezvládají.
Bývají nálodoví, něžní, starostliví, šetrní, bouřliví a soucitní. Problémy jiných lidí berou za své. Nadevše si váží rodiny a domova - poskytuje jim ochranu před vnějším nebezpečným světem. Mají značně vyvinutý rodičovský instinkt. Své blízké obdarovávají neobyčejnou láskou, pozorností, ale také přehnanou starostlivostí.
Svého partnera si vybírají zpravidla zdlouhavě a s pocitm velké zodpovědnosti. Pokud se zamilují, jejich láska je upřímná a navždy. V partnerově náruči se cítí bezpečně a jistě. Bývají něžními milenci. Za partnery si obvykle vybírají silné osobnosti.