Znamení doba hlubokého spánku

02.04.2012 18:03
Lidé narozeni ve znamení Doba hlubokého spánku jsou ctižádostiví, vytrvalí a praktičtí. Pro své cíle, vlastní zájmy, vytoužené cíle obětují mnoho síly a energie. Jsou spolehliví, nápadití, houževnatí, usilují o dokonalost. Slovo pro ně má stejnou váhu jako čin. Splní vše, co slibí. Nesnaší lajdáctví, lehkovážnost a lenost.
Jsou schopni neúnavně a dlouho pracovat. Aby dosáhli svého cíle, jsou ochotni vzdát se na určitou dobu všech radostí života. Těžko se vyrovnávají s nečekanými komplikacemi a překážkami. Musí si dávat pozor, aby svou melancholii a zklamání nepřenášeli na ostatní. Mají sklon k malomyslnosti a nedostatek optimismu. Měli by si pěstovat pozitivnějším pohled na svět a věřit, že bude lépe.
Jsou pilní, zdatní a důkladní. Mají velmi dobré organizační schopnosti. Práci potřebují jako drogu, ale musí mít pocit, že se přibližují k úspěchu. Jinak jsou zklamaní. Nemají problém dosáhnout kompromisů.
Ve vztazích jsou tito lidé trvalí a touží po jistotě a bezpečí. Nemívají sklony k rychlým vzplanutím a flirtům. K lásce v mnoho ohledech přistupují s heslem: "Spěchej pomalu." Hluboké city se u nich vyvíjí pozvolna. Jsou citově velmi zranitelní. V partnerském vztahu jsou oddaní a velmi jim záleží na osobě, kterou milují. V intimním prostředí dokáží být nadšenými a vášnivými milenci.