Znamení doba probuzení

02.04.2012 17:58
Lidé, kteří jsou narozeni v tomto období, jsou pod velkou mocí přírodních sil a to hlavně díky nastupujícími Slunci. Tito lidé jsou plní vitality a životní síly. Jsou energičtí, ctižádostiví a podnikaví. Jsou extrovertní, odvážní přizpůsobiví a aktivní.
Tito lidé si velmi věří, jsou sebevědomí, někdy jednají svéhlavě. Ovšem umí se rychle zorientovat a energicky se rozhodnout. Mají svůj názor, který se nebojí vyjádřit. Pokud se nechtějí rozhodovat sami, dokáží přimět své blízké, aby jim v rozhodování pomohli. Jsou impulzivní, proto se často stává, že jakmile se objeví nový projekt, ztrácí zájem o ten původní.
Mají velmi malý smysl pro kompromisy. Jsou optimisté a díky tomu se snadno vyrovnávají se svými neúspěchy. Tito lidé by měli zjistit, že ne vždy jsou nejdůležitější na světě - na ostatní díky tomu působí arogantně a egoisticky.
Orientují se na současnost, minulost nechávají za sebou a budoucnost je pro ně daleko. Snadno podléhají rozčarování. Často se nevyznají v lidech - jsou příliš důvěřiví a bývají zneužíváni. Mají velkou fantazii. Když se zamilují jsou plní vášně a citu. Jsou věrní a v manželství se snaží přebírat iniciativu. Mají majetnickou povahu a sklon k žárlivosti. Mohou být vznětliví, čímž svého parnera dokáží ranit.