Znamení doba prvních mrazů

02.04.2012 18:02
Lidé narozeni ve znamení Doba prvních mrazů jsou vytrvalí, tvořiví a houževnatí. Mají velmi bujnou fantazii, jasné myšlení a bystrý úsudek. Mají sklon k extrémům. Na jednu stranu dovedou být velmi smyslní, velkorysí, naivní a tolerantní, na druhou stranu jsou lakomí, kritičtí a nesnášenliví. Neradi odhalují své pocity, a to i svým nejbližším, proto často působí chladně a tajemně. Ať dělají cokoliv, nedělají to polovičatě. Mají velkou schopnost regenerace - ze všech ran osudu se rychle vylížou a nepodléhají pesimismu. Máloíkidy se dají předem odhadnout jejich reakce, častokrát je neznají ani oni sami. Mistrně maskují své pocity.
Jsou velmi zvídaví a pokud je něco zajímá, vynaloží jakékoliv úsilí, aby to zjistili. Mezi jejich negativní vlastnosti patřá žárlivost a mstivost. Jsou umínění a nezapomenou sebemenší urážku. Často mají "ostrý jazyk" a mají potřebu mít poslední slovo. Jsou jako stvořeni pro vedoucí místa.
Jsou hluboce citově založeni. Neustále potřebují prokazovat náklonost. Pokud jsou správně motivováni, dokáží pro svého partnera udělat vše. Mají silný sexuální pud a vášnivě se oddávají lásce. I v citové oblasti platí jejich umíněnost a žárlivost.