Znamení doba ticha

02.04.2012 18:03
Lidé narozeni ve znamení Doba ticha jsou velmi aktivní, vnímaví, působí nekonvenčně a dynamicky. Mají rádi vše nové, nesnáší předsudky či tabu. Často běhají od jedné věci k jiné a zbytečně ztrácí energii. Jsou snílci a mají velkorysé plány a romantické představy. Často jsou ale neuskutečnitelné. Pokud uplatňují své názory, mohou být netolerantní a tvrdohlaví. Jsou bystří, originální, nespoutaní a vzpurní.
Žijí aktivním a velmi zajímavým životem. Dobře se přizpůsobují, ale nesmí cítit omezování, pak začnou být nervózní. Touží po sebezdokonalování - jsou nároční k sobě i blízkým. Za každé situace si dokáží poradit. Jsou přátelští, dobrosrdeční a ochotni druhým pomoci.
Jsou tvořiví a tvůrčí. Mají velmi dobré komunikativní nadání. Jsou dobrými organizátory. Mají schopnosti dosáhnout úspěchu v téměř jakékoliv práci.
V citové oblasti jsou vášniví, ale i chladní. Přejí si dokonalého partnera, protože i oni se považují za dokonalé. Mají tendenci si svého partnera idealizovat. Nebývají žárliví, ale nevěru nedokáží odpustit. Zpravidla si vybírají jednoho partnera na celý život.