Znamení doba žní

02.04.2012 18:00
Lidé narozeni ve znamení Doba žní jsou pečliví, pilní, skromní a ohleduplní. Na první pohled působí zdrženlivě. Zachovávají si odstup, nechtějí se jiným míchat do života. I díky tomu není lehké se s nimi sblížit. Často se stává, že trpí samotou. Ochotně pomáhají přátelům, spolupracovníkům i úplně neznámým lidem, jejich velkorysost bývá zneužita. Nemají rádi náhle a dramtické změny - ke svému životu potřebují klid, jistotu a harmonii.
Mají vrozený smysl pro detail, někdy až příliš velký. Jsou velmi pracovití, houževnatí, spolehliví. Spoléhají především na své vlastní síly - málokdy požádají o pomoc, to často vede k přetížení. K druhým jsou starostliví, ale někdy i příliš prudérní. Jsou opatrní a konzervativní. Promýšlejí nejen svou práci a úkoly, ale každou životní situaci, následky svých rozhodnutí a každý budoucí čin - chtějí předejít všem rizikům.
Největší síla tohoto znamení je ve zvládání komplikovaných a složitých úkolů. Nevyhovuje jim těžká a jednotvárná povolání, v nich mají rádi rozmanitost. Peníze, sláva ani úspěch pro ně není důležité, nejdůležitější je pocit, že správně splnili úkol.
Obtížně vyjadřují své city a působí dojmem lhostejnosti a nezájmu. Často bývají nepochopeni. Aby založili trvalý vztah, je potřeba partnerova trpělivost. Jsou založeni na věrnosti a oddanosti. Upřímná láska z nich tvoří pozorné a nezapomenutelné milence. Těžko se smiřují s rozchody nebo nevěrou.