Znamení doba zrání

02.04.2012 18:01
Lidé narozeni ve znamení Doba zrání jsou činorodí, tvořiví a velmi vitální. Mají zdravé sebevědomí a přirozenou autoritu. Jsou vřelí, otevření, hrdí, individualisté se silnou touhou zvítězit. Milují obdiv a jsou neuěřitelně ctižádostiví, přesto myslejí racionálně a reálně. Mají rádi bohatství a vysokou životní úroveň. I když se jim nedaří, nedávají to najevo - nepotřebují soucit.
Snadno se nechávají unášet svými pocity, jsou impulzivní - to je často dovede ke konfliktům. Mají neobyčejný organizační smysl, nejsou lakomí a nenávidí průměrnost. Jsou přehnaně ješitní - stávají se obětí lichocení a přetvářek. Životní zkušenosti by vás měli naučit emoce ovládnout. Ideální je pro ně vedoucí pozice, kde budou moct uplatnit své schopnosti a nadání.
K životu potřebují hodně lásky. Bývají velmi bouřliví a citliví milenci. Muži se dobře starají o rodinu, ale těžko budou snášet partnerku, která žije svobodně a nezávisle a bude se například věnovat kariéře. Své city projevují opravdu vášnivě, ale očekávají, že jim to bude vráceno. Bývají žárliví a očekávají oddanost a věrnost.