Znamení Sachmet

02.04.2012 17:42
Tato bohyně v sobě skrývá ženský princip, to mimo jiné znamená touhu podrobit se a obětovat. Nositelé toho boha jsou spolehliví, svědomití, zdrženliví a rezervovaní. Jsou romantičtí, klidní, skromní a trpěliví. Touží po harmonivké životě, přestože jsou spíše pesimisté. Jsou velmi důvěřiví, a to i po mnohých nezdarech a urážkách. Jejich celoživotním úkolem je, naučit se vidět lidi takové, jací jsou.
Jejich velkou chybou je, že si neuvědomují vlastní sílu, a to především v mezilidských vztazích. Tito lidé se musí naučit žít více v realitě, než-li ve vysněných představách. Přestože jsou spíše neprůbojní a nesmělí, jsou velmi inteligentní a chytří. Bývají založeni spíše konzervativně, věří, že jen píle a pracovitost je přivede k blahobytu. Při řešení úkolů, ale i v práci, potřebují čas na rozmyšlenou, nesmí se na ně spěchat. Snadno podléhají stresům a nejsou tedy psychicky odolní.
V partnerském vztahu se jen málokdy uvolní, mají strach ze zklamání. Jsou ale ideálními, nežnými a vašnivými partnery, pokud cítí, že jsou milování. Jsou skvělými a obětavými rodiči, kteří lpí na svém domově.