Znamení Sutech

02.04.2012 17:44
Lidé narozeni ve znamení boha Sutech žijí stále ve strachu a úzkosti. Jsou velmi nároční a chtějí neustále podávat maximální výkony. Neustále řeší dilema, kdy zvolit ten správný okamžik pro čin a rozhodnutí. Bezvadně si uvědomují různé možnosti a volby. Stále hledají duševní rovnováhu, touží po harmonii a mají silné obavy, aby se nezklamali. Neumí se smířit s kritikou či neúspěchem. Těžko přiznávají svůj omyl. Často to vede k tomu, že nemají dostatek sil, aby dokončili, co si předsevzali. Pokud se setkají s nespravedlností, jsou nekompromisní. Žijí v přesvědčení, že mají pomáhat spravedlnosti a tomu, co je dobré a jsou v tom neúnavní. Materiální hodnoty je příliš nezajímají, ale nestává se, že by byli bez prostředků.
Jsou to rození diplomaté, kteří dávají nepřátelé dohromady. Dokáží být velmi štědří, ale jen k přátelům, kterým věří. Ke svému růstu potřebují upřímnost, oddanost a náklonost partnera.