Znamení Toth

02.04.2012 17:43
Nositelé boha Totha patří k nejpraktičtějším a nejproduktivnějším lidem. Jsou ochotni obětovat své zájmy, aby mohli plnit svěřené úkoly. V povaze těchto lidé je zodpovědnost, přesnost, ale i skepse. Věří ve své schopnosti, mají bystrý úsudek a cit pro mezilidské vztahy. Nejsou schopni být spontánní a mají sklon pociťovat odpor ke všemu, co odporuje jejich představám, pořádku či očekávání. Někdy mohou působit až moc hloubavě. Díky tomu mohou působit nedůvěřivě, podezíravě, ale přesto mají přátelé a vliv. Mají snahu pomáhat druhým, jsou dobrosrdeční a může se jim stát, že je budou lidé využívat. Neumí snášet psychickou ani fyzickou námahu.
Ve společnosti jsou ostýchaví a málokdy dají najevo své opravdové city. Když se zamilují jsou jejich city hluboké a silné. Většinou se své city snaží zakrývat. Mají sklon k zdrženlivosti a cudnosti. Pokud jsou upřímně milováni, jsou velmi šťastní.