Znamení Usir

02.04.2012 17:45
Nositelé boha Usira jsou inteligentní, bystří lidé s perspektivním uvožováním. Jsou charakterističtí originalitou a tvrdošíjností. Jsou velmi zvídaví a pokud je něco zajímá, neváhají vydat jakoukoliv námahu proto, aby se dozvěděli, co chtěli. Mají snahu být dokonalí, mají vysoké nároky na sebe i na ostatní. Mají velké ideály, a proto se nikdy nezabývají malichernostmi. Dobře snášejí námahu a dovedně čelí nebezpečím. Je velmi těžké odhadnout, jak budou tito lidé reagovat.
Jsou velmi zdatní v zaměstnání, ale i v každodenním životě. Mají talent rozpoznávat každou vhodnou příležitost. Zajímá je vše záhadné, tajemné a mají sklony k mystice. Jejich velkou slabostí je horší přizpůsobivost. Jsou to lidé stvořeni pro vedoucí funkce.
Lidé narozeni v tomto znamení jsou silné osobnosti, které kvalitně maskují své pocity. Pokud jde o lásku, bývají velmi milování, ačkoliv sami milují jen zřídka.